“Ik heb het doorlopen van het spel als zeer verrijkend ervaren. Door de opbouw met vier sessies, met tussentijds verwerken van de resultaten, komt de boodschap goed binnen. Als spelleider ben je bedreven en de rust die je uitstraalt doet goed. Je bent goed in staat de talenten toe te lichten en de inzichten te verdiepen. Dit komt mede door je warme persoonlijkheid en je gave om zaken aan te voelen, te benoemen en te verwoorden. Het was een voorrecht dit traject met jou te mogen doen!!!

Bruno als talentenbegeleider

Ieder van ons beschikt over een set aan eigen specifieke talenten. Deze moeten we kennen en koesteren. Want we hebben ze hard nodig om op een succesvolle manier onze levensloopbaan tot een goed einde te brengen. Hiervoor zetten we het talentenspel in.

Talenten herkennen

Uitgangspunt van het Talentenspel is dat ieder mens twaalf talenten heeft. In een eerste stap maak je onder begeleiding van talentencoach Bruno kennis met je mogelijke talenten. Je maakt ze je eigen, je lost conflicten op, je laat ze relaties aangaan, om zo tot een persoonlijke selectie van twaalf te komen, die je kan inzetten in je levensloopbaan. Dit inzicht ontstaat op een eerste spelbord, waar de vier elementen aarde, water, lucht en vuur de insteek vormen.

Talenten aanvaarden

In stap twee van het talentenspel geef je je talenten een plaats op ander speelbord met de levensboom. Hiermee krijg je vooral inzicht in de plaats die deze talenten innemen. Waarin ben ik groots? Welke talenten gebruik je voor jezelf, voor je werk en voor jouw levenspad? Door deze methode krijg je snel en speels inzicht in wat je levensmissie is.

Gebaseerd op…

De basis van het Talentenspel wordt gevormd door archetypen, mythen, de leer van de vier elementen, de mystiek van de twaalf, de reis van de held en de Kabbala levensboom. Het Talentenspel is verder gebaseerd op het werk van Joseph Campbell, Carl Gustav Jung en Ken Wilber.

Jongeren kunnen ook het talentenspel spelen…

Er is ook een talentenspel op maat van jongeren. Want ook kinderen bewandelen hun eigen levenspad. Veelal aan de hand van een ouder. Maar zij worden nog meer dan de volwassen tochtgenoot geconfronteerd met de grote levenskeuzes. Wat wil ik later worden… Wat is mijn toekomst… Kan ik vrij mijn keuze maken… Wat zijn mijn talenten…

Bruno Bonte is eveneens gecertificeerd om de jonge versie van het talentenspel te spelen. Het is ideaal voor kinderen vanaf 10 jaar. Voor jongeren wordt er met een vast tijdsformaat van totaal acht uur met dito vaste prijs gewerkt.