Start

Een mens is steeds op weg… Van geboorte tot de passage naar een ander bestaan, een mens is steeds gaande op zijn levensweg. Die weg is er niet zo maar. Het pad dat ons “zijn” bepaalt en stuurt, leidt uiteindelijk altijd naar een duidelijk levensdoel, een doel dat we allemaal als mens met [...]