Innerlijke vrijheid op de bedrijfsvloer

Efficiënt vergaderen zonder dat het een strijdperk wordt. Iedereen die zijn gedacht of ideeën durft verwoorden zonder angst voor die ander, voor de leidinggevende…

Conflicten op de werkvloer, die harmonieus samenwerken in de weg staan, laten verdwijnen doordat eenieder bewust wordt van de ander…

Vergaderen waar eenieder bezorgd is om het gezamenlijk einddoel en niet voor een andere agenda. Waarbij tegelijkertijd de vergadertijd korter is, maar het resultaat groter is…

Geen tijdrovende veldslagen om een cruciale en strategische beslissing te nemen. Zonder dit uiteindelijk op te lossen met een compromis, dat bij voorbaat niet door de meerderheid gedragen wordt en dus moeilijk te implementeren is in het bedrijf…

Een herkenbare situatie? Het kan ook anders!

Voor inhoudelijke vraagstukken zullen we in het pad naar de uiteindelijke beslissing veel gemakkelijker geld uitgeven aan consultancy dan voor het begeleiden van het proces naar die beslissing. Uiteraard is dat eerste niet verkeerd. Maar heeft u al eens stilgestaan bij een mogelijke winstsituatie bij een snel genomen en gedragen beslissing?

De methode van Bruno Bonte helpt elke stakeholder om in alle innerlijke vrijheid het proces van een “samen spreken”, “samen denken” en “samen beslissen” te doorlopen.