Een mens is steeds op weg…

Van geboorte tot de passage naar een ander bestaan, een mens is steeds gaande op zijn levensweg. Die weg is er niet zo maar. Het pad dat ons “zijn” bepaalt en stuurt, leidt uiteindelijk altijd naar een duidelijk levensdoel, een doel dat we allemaal als mens met ons meedragen.

Soms voelen we perfect aan welke richting we in ons leven uit moeten gaan, soms is het zoeken, soms ervaren we het leven als een doolhof. Ieder mens, uitgaande van zijn vroegere bagage, bewandelt zijn levenspad op een andere manier.

Allen zijn we ooit in hetzelfde punt van het leven gestart, onwetend en verre van heel. Maar tegelijk zijn we allen elke dag weer opnieuw op zoek naar een hogere vorm van wezenheid en een hogere mate van heelheid. De ene mens staat al wat verder op dat pad dan de andere.

Binnen deze context ontwikkelde Bruno Bonte een kader waarin hij als levensbegeleider opereert om de wandelaars op hun levenspad uit te dagen en te ondersteunen, net zo lang tot ze zelfstandig op stap kunnen gaan.

I Bewustwordingstraject in de relatie tot onszelf…

Wat zijn onze behoeften? Wat hebben we nodig om onze weg te bewandelen? Wie of wat hindert ons in onze behoeften? Wat is onze relatie tot onszelf? Alleen als we onszelf perfect kennen, kunnen ze succesvol op stap gaan. Dit deeltraject leidt uiteindelijk tot een ‘wezenpaspoort’, de som van onze eigen levensbehoeften. Met deze kunnen we onze rugzak geordend vullen en kunnen we op stap in onze levensweg. Op weg naar wat de relatie tot de ander voor ons kan betekenen…

II Authentieke Communicatie

Ten alle tijde kunnen zeggen hoe we ons voelen en wat onze behoeften zijn. Dit niet alleen voor onszelf kunnen verwoorden, maar ook duidelijk kunnen communiceren naar wie ons levenspad kruist. Onze tochtgenoten op onze levensweg kunnen soms op het eerste zicht storend communiceren in tegengestelde behoeften. Deze herkennen, begrijpen en vertalen naar ons eigen pad levert een levenswoordenboek op voor elke ontmoeting op ons levenspad.

III Talenten & Levensmissie

Ieder van ons beschikt over een palet aan eigen specifieke talenten. Deze moeten we kennen en koesteren. Ze helpen niet alleen op onze levensweg, deze kennis voorkomt ook dat we afdwalen van ons uiteindelijk levensdoel. Hiervoor vallen we terug op het Talentenspel. In een eerste stap gaan we reeksen van mogelijke talenten proeven, omarmen, afvoeren, twijfels wegnemen en allergieën detecteren. Om uiteindelijk tot ons eigen unieke werkbare set te komen die we ordenen als ijkpunt op onze levensweg.

IV Missie van de ziel

De optelsom van het wezenpaspoort, het levenswoordenboek en de unieke samenhang van de talenten vormen samen een blauwdruk die ons uiteindelijk levensboek vormt. Een onmisbaar inzicht om te begrijpen wat ons levensplan inhoudt. Wat moet onze ziel over de levens heen doen? Dat vereist niet alleen een ongekend inzicht in onszelf, maar ook een grote mate van heelheid. De weg van de ‘hel’ naar de ‘hemel’ gaat nu eenmaal over het ‘helen’.

V Persoonlijk Meesterschap

Hier wordt de laatste stap gezet in de groei naar wetendheid. Wetendheid leidt immers rechtstreeks naar innerlijke vrijheid. Vrijheid die ons leven de moeite waard maakt! Waar Bruno Bonte in de vorige stappen nog sterk aanwezig was als levensloopbaan begeleider, zal hij hier enkel nog tools aanreiken om zelfstandig verder te groeien op het levenspad. Een boeiende reis naar innerlijke vrijheid, vrede en vreugde.

Voor wie?

Onze werkwijze is een huis met vele deuren en kamers. Het is perfect op maat in te richten voor mensen die individueel op een bewustere manier hun levenspad willen bewandelen. Maar een levenspad kruist meermaals de paden van de anderen.

Onze werkwijze kan ook perfect aangewend worden in het groeien in de relatie tot de ander. Denk aan het relationele vlak waarbij koppels elkaar kruisen en groeien naar een gezamenlijk pad.

Maar denk ook aan intra-familiale situaties zoals de relatie ouder naar kind en omgekeerd. Binnen bedrijven spelen ook heel wat mogelijke combinaties van levenspaden. Hiervoor zijn er ook mogelijkheden…